Kategorije
Novosti

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – na radno mjesto VATROGASNI POČETNIK – 1 izvršitelj

Uvjeti za prijem u radni odnos:
• hrvatsko državljanstvo
• daje mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog
vatrogasca
• da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu
kvalifikaciju vatrogasnog smjera
• da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
• da ima stečeno zvanje vatrogasca
• ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
• poznavanje rada na računalu
• vozačka dozvola B kategorije

Uvjeti za prijem u radni odnos:


• hrvatsko državljanstvo
• daje mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog
vatrogasca
• da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu
kvalifikaciju vatrogasnog smjera
• da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
• da ima stečeno zvanje vatrogasca
• ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
• poznavanje rada na računalu
• vozačka dozvola B kategorije


Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:


• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• preslika osobne iskaznice
• domovnica
• uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe (ne starije od 6 mjeseci)
• preslika vozačke dozvole

Opis poslova:


• neposredno sudjeluje u jednostavnim vatrogasnim intervencijama
• zaprima dojave i reagira uzbunjivanjem
• vodi evidenciju o nastalim događajima i izvještavao njima
• odgovara za učinkovitost zadužene opreme sredstava rada koja koristi
• obavlja poslove na održavanju tehnike i objekta
• obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti i naloge predsjednika i nadređenih zapovjednika

PDF DOKUMENT NATJEČAJA MOŽETE PREUZETI OVDJE

Call Now Button