NATJEČAJ za prijam u radni odnos – na radno mjesto VATROGASNI POČETNIK – 1 izvršitelj

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – na radno mjesto VATROGASNI POČETNIK – 1 izvršitelj

Uvjeti za prijem u radni odnos:
• hrvatsko državljanstvo
• daje mlađi od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog
vatrogasca
• da ima stečenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili stečenu
kvalifikaciju vatrogasnog smjera
• da ima posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne
djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove
• da ima stečeno zvanje vatrogasca
• ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti
• poznavanje rada na računalu
• vozačka dozvola B kategorije

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – na radno mjesto VATROGASAC – 2 izvršitelja

NATJEČAJ za prijam u radni odnos – na radno mjesto VATROGASAC – 2 izvršitelja

a određeno vrijeme do 31.12.2021.godine Uvjeti za prijem u radni odnos• srednja stručna sprema smjer zaštite od požara (vatrogasac-vatrogasni tehničar)• najmanje tri (3) godine iskustva u vatrogasnoj operativi• poznavanje rada na računalu• vozačka dozvola B kategorije VIŠE NA PDF DOKUMENTU NATJEČAJA (direktna poveznica iz dokumenta, za branitelje Domovinskog rata – https://branitelji.gov.hr/